Skip to main content

Met de verkoop van onze Eberhardjes
steunen wij Stichting Hart voor je stad
Wil jij ook VRIEND worden?

Verbinding in Amsterdam

Doel van de Stichting

De Stichting Hart voor je stad (voorheen: Eberhard voor Amsterdam) is per 2 mei 2018 opgericht en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71574999. De Stichting heeft als doel het (mede)financieren van activiteiten en projecten gericht op het verbinden van de mensen in Amsterdam.

Word vriend van onze stichting
Samenwerking met

Mensen Maken Amsterdam

De stichting heeft sinds 2019 een partner gevonden in Stichting Mensen Maken Amsterdam. Een belangrijk deel van de opbrengst van de koekjesverkoop wordt via de zes buurtfondsen van Mensen Maken Amsterdam verdeeld onder buurtinitiatieven in Amsterdam. Bij de buurtfondsen wordt het budget beheerd door betrokken bewoners en kunnen alle Amsterdammers laagdrempelig financiering aanvragen met een plan voor hun eigen buurt.

Stichting Hart voor je stad en Stichting Mensen Maken Amsterdam vinden elkaar in hun liefde voor Amsterdam en haar bewoners. Bewoners die, in al hun diversiteit, het goed voorhebben met de stad, hun buurt, hun buren en daarom mee willen helpen om onze stad een beetje mooier te maken.

Mooie initiatieven

Verdeling van giften

De jaarlijkse giften van Stichting Hart voor je stad worden verdeeld onder projecten die raken aan de thema’s die Van der Laan ook aan het hart gingen. ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’ komt o.a. terug in initiatieven waar:

  • men het gesprek aangaat, actief verbinding maakt tussen mensen en daarbij niemand buiten sluit;
  • ondernemers en bewoners zich gezamenlijk inzetten voor de leefbaarheid van de buurt;
  • men bij vernieuwing en verbetering van de eigen buurt ook achterom blijft kijken naar achterblijvers.

Wil je direct een gift doneren? Dankjewel! Dit kan op bankrekeningnummer: NL47RABO0333340388 t.n.v. Stichting Hart voor je stad.

De mensen

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit de drie volgende leden:

Heb je trek gekregen van ons koekje,
en wil je ze bestellen?
Bestel ze hier.

Met
gemaakt door
Gunfactor 10