Skip to main content

Disclaimer & Privacy in het kort

Disclaimer
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig en/of onjuistheden bevat. Eberhardjes.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. Wij willen onze bezoekers zo goed mogelijk informeren en van advies dienen, maar het opvolgen van de adviezen en de aanschaf van beschreven producten geschiedt uiteraard op eigen risico.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens die (al dan niet) via deze site worden verzameld, gebruiken wij alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten. Eberhardjes.nl neemt daarbij de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht. Je kunt deze website anoniem raadplegen. Eberhardjes.nl verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site, tenzij je deze zelf achterlaat.

Cookies
Ons cookiebeleid kun je vinden op deze pagina: cookies.

Formulieren
Als je via het contactformulier van deze website een bericht achter laat, vragen wij naar je naam en e-mailadres voor de beantwoording van jouw vraag. Voor het informeren over dit project vragen we je e-mailadres. Wij informeren je vervolgens via een nieuwsbrief. Wanneer je je uitschrijft voor deze nieuwsbrief, dan worden je gegevens uit onze bestanden en van onze verzendlijst verwijderd.

Onjuistheden
Kom je onjuistheden tegen, dan stellen wij het op prijs als je deze aan ons doorgeeft. Dit kan via info@eberhardjes.nl.

Hieronder vind je de volledige privacy statement in verband met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Volledige Privacy Statement

Eberhardjes.nl is serieus over jouw persoonsgegevens en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@eberhardjes.nl.

Wie is Eberhardjes.nl?

Eberhardjes.nl is een site welke is ontwikkeld op het moment dat de Eberhardjes (koekjes van Amsterdam) op de markt werden gebracht (02-05-2018). De initiatiefnemer van de Eberhardjes, Résalieke Vlieger, is samen met de overige betrokkenen van deze site, Ineke Kuiper en Marc Burggraaf, van gunfactor10.nl verantwoordelijk voor deze website (Voortaan genoemd: Team Eberhardjes).

Team Eberhardjes is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Team Eberhardjes de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruiken wij jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de redenen waarom wij gebruik maken van
persoonsgegevens. We geven daarbij aan welke gegevens Team Eberhardjes voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Team Eberhardjes wordt bewaard.

Voor de dienstverlening, het klantenbeheer en de financiële administratie ontvangen we je e-mailadres. Dit behouden we zolang als noodzakelijk is voor dit doeleinde.

Wanneer je op deze website een bestelling doet, geven we jouw gegevens door aan Holtkamp Horeca Patisserie & Croquetten (hierna Holtkamp Horeca), zodat zij jou verder kunnen helpen met de bestelling. Deze gegevens worden zolang als noodzakelijk is, voor dit doeleinde bewaard.

Via de klantenservice kunnen we je verder helpen met vragen of opmerkingen over bestellingen. Ook deze gegevens worden gedeeld met Holtkamp Horeca zodat zij je kunnen helpen met jouw vraag of opmerking. Deze gegevens worden zolang als noodzakelijk is voor dit doeleinde bewaard.

Mocht je jouw gegevens achterlaten om op de hoogte te worden gehouden, dan zullen we deze gegevens gebruiken om jou op de hoogte te houden. Dit doen we middels een digitale nieuwsbrief waar je je op ieder moment voor kunt uitschrijven.

Mocht je jouw gegevens achterlaten op formulieren omdat je wilt bijdragen aan de stichting en / of suggesties geeft voor andere vragen die we hebben gesteld vanuit Eberhardjes.nl dan zullen we deze gegevens gebruiken om je verder te informeren. Deze gegevens worden zolang als noodzakelijk is voor dit doeleinde bewaard.

Op de website maken we gebruik van Google Analytics. We gebruiken de analytics om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers op de website en hun surfgedrag. Deze gegevens zijn anoniem.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Team Eberhardjes heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage
  Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Team Eberhardjes over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen via info@eberhardjes.nl.
 • Wijzigen
  Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen info@eberhardjes.nl. Je kunt verzoeken dat Team Eberhardjes je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 • Beperken van de verwerking
  Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Team Eberhardjes te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar
  Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Team Eberhardjes of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 • Gegevensoverdracht
  Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Team Eberhardjes te verkrijgen. Team Eberhardjes zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 • Toestemming intrekken
  In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Team Eberhardjes je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 • Reactie door Team Eberhardjes
  Een verzoek kan verstuurd worden naar info@eberhardjes.nl Team Eberhardjes zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Verwerkers
  Het kan zijn dat Team Eberhardjes verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld om het mogelijk te maken een bestelling te doen van de Eberhardjes.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, dan kun je een e-mail sturen naar info@eberhardjes.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kun je een e-mail sturen naar info@eberhardjes.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze Privacy Statement is gewijzigd op 31-05-2018

Met
gemaakt door
Gunfactor 10