Op deze pagina lees je meer achtergrond over onze aanvraag
bij ‘Centrum begroot 2021’

Eberhardjes Amsterdam

Achtergrond aanvraag bij Centrum Begroot

Sinds 5 mei 2018 bestaat het Eberhardje in Amsterdam. Het ‘Eberhardje’ is als koekje ‘geboren’ na het overlijden van Eberhard van der Laan, oud burgemeester van de stad Amsterdam. Hij schreef in zijn afscheidsbrief: ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’. Voor Résalieke Vlieger was dit de inspiratie om op zoek te gaan naar een laagdrempelige manier om de verbondenheid van de inwoners van Amsterdam vast te houden. Op 12 oktober 2017 werd ze ’s nachts wakker met het idee: “We moeten gewoon koekjes gaan bakken: Eberhardjes! En met de opbrengsten goede dingen doen voor de stad.”

Ze deelde haar idee al snel met Ineke Kuiper, een ZZP collega van haar, die haar beloofde haar te helpen het idee concreet te maken via onder andere online communicatie. De bakker die het Eberhardje wilde bakken vond Résalieke nota bene in haar straat. Nico Meijles is eigenaar van Holtkamp Horeca en wilde haar, net als Ineke, meteen ondersteunen om van het idee een succes te maken. Op 5 mei 2018 lanceerden ze het Eberhardje als ‘koekje van Amsterdam’ tijdens de Vrijheidsmaaltijd voor Lieve Amsterdammers, onder de bogen van het Rijksmuseum.

De horeca in Amsterdam omarmde het koekje en besloot op Eberhardjes te trakteren bij de koffie en thee. Met de opbrengst van de Eberhardjes werden via de Stichting Eberhard voor Amsterdam verbindende initiatieven in Amsterdam ondersteund, o.a. via de zeven buurtfondsen van Mensen Maken Amsterdam.

Wat is het plan?

In het afgelopen jaar, vanaf maart 2020, waarin de horeca een moeilijke tijd doormaakt, hebben Résalieke en Ineke bedacht van de nood een deugd te maken. Alhoewel de Eberhardjes door de omstandigheden nauwelijks werden verkocht, hebben zij de koekjes in die periode geschikt gemaakt voor grotere verkoop in de consumentenmarkt. In de tussentijd bleven zij mensen in Amsterdam, die goed doen voor elkaar, in het zonnetje zetten met Eberhardjes.

Sinds 14 februari zijn de Eberhardjes ook in consumentenverpakking te koop. Résalieke en Ineke betrekken, samen met Holtkamp Horeca, juist de horeca van Amsterdam in dit avontuur, zodat zij met de verkoop van de Eberhardjes extra interessant zijn voor de Amsterdammers, maar ook gezamenlijk blijven uitstralen dat we goed willen doen voor de stad en voor elkaar.

Op dit moment werken Résalieke en Ineke aan het professionaliseren van de Stichting. Stichting Eberhard voor Amsterdam ondergaat een ‘naamsverandering’ naar Stichting Hart voor je stad en krijgt een dochter in de vorm van ‘Eberhardjes Amsterdam’.

“We hebben gezien en geleerd dat een Eberhardje daadwerkelijk kan leiden tot verbinding. Ook maakt het mensen blij en geloven wij dat we de Eberhardjes samen met de inwoners, bezoekers en bedrijven van Amsterdam nog veel groter kunnen laten groeien. Wanneer deze groei voortzet, kunnen we steeds meer goede doelen ondersteunen en ontwikkelen we tegelijkertijd een sociale onderneming met werkplaatsen in de stad. De ontwikkeling van onze stichting maakt het mogelijk om in de toekomst niet alleen binnen Amsterdam, maar binnen heel Nederland goed te doen voor je woonplaats en voor elkaar”, aldus Team Eberhardjes.

Wat wil je met je plan bereiken? Hoe wil je dat gaan doen?

Résalieke en Ineke ontwikkelen de Stichting als echte ondernemers. Ze doen dit sinds 2018 onbezoldigd. De groei en plannen maken het noodzakelijk dat zij steeds meer tijd steken in de ontwikkeling van dit project. Alhoewel Résalieke en Ineke het gezicht zijn van de stichting, werken ze ook samen met een derde vrijwilliger die heel erg belangrijk is voor de vormgeving van alle uitingen die Team Eberhardjes doet. Er wordt gewerkt aan een ondernemingsplan, waarmee ze voor drie personen een baan willen creëren binnen de stichting. Ook geloven zij straks werkgelegenheid te kunnen creëren voor mede Amsterdammers, gezien de groeiambities die Eberhardjes voor ogen heeft.

Met de moeder en dochterstichting wil Team Eberhardjes het ‘goed voor de stad zorgen en voor elkaar zorgen’ een steeds grotere olievlek laten worden. Door ondernemerschap anders in te steken, namelijk gezamenlijk risico en gezamenlijk de opbrengsten delen, genereren zij inkomsten voor verbindende projecten in de stad.

Holtkamp Horeca is de eerste ondernemer die de nieuwe wijze van ondernemen, samen met de Stichting heeft omarmd. In samenwerking maken zij het mogelijk dat de Eberhardjes worden gebakken en door heel Amsterdam kunnen worden geleverd. De back-office van Holtkamp Horeca helpt het team Eberhardjes om zich te richten op de andere werkzaamheden die noodzakelijk zijn.

Team Eberhardjes staat open om met andere makers in de stad en andere ondernemers, gezamenlijk producten te ontwikkelen, waarmee gezamenlijk inkomsten kunnen worden gegenereerd. Deze inkomsten komen voor 50% tegoed aan de stichting.

Locatie inrichten in hartje centrum

Om de activiteiten van de Stichting zichtbaar te maken én tegelijkertijd een locatie te bieden voor ontmoeting en samenwerking tussen mensen, bezoekers, organisaties en bedrijven in Amsterdam, vestigen we ons met ingang van 1 mei a.s. op een prachtige plek in het hart van Amsterdam.

Deze plek gaan we inrichten als het hoofdkantoor van de Eberhardjes, waar we zowel de Eberhardjes kunnen verkopen, als de projecten kunnen laten zien waar de opbrengsten naartoe gaan. Ook willen we vanuit deze locatie het ontmoeten en de samenwerking met elkaar faciliteren.

In lijn met het beleid van Amsterdam om actief in te zetten op duurzaam toerisme willen we laten zien hoe dat kan. We willen een plek creëren waar de Amsterdammers graag komen om hun eigen koektrommel te vullen, maar ook de projecten kunnen leren kennen en geïnteresseerde bezoekers van de stad kunnen ontmoeten. We geloven er oprecht in dat we door een voorbeeld te zijn voor anderen ons netwerk kunnen uitbreiden, de bekendheid van de Eberhardjes kunnen vergroten en met de opbrengsten meer geld kunnen laten terugvloeien naar de stad.

Om dit te kunnen realiseren hebben we budget nodig om de locatie in te richten en de mensen die uren steken in de organisatie in elk geval deels te kunnen betalen. Dit is van belang voor de continuïteit. Het idee is dat we ook gedurende komend jaar vrijwilligers gaan inzetten om onder andere onze winkel te gaan beheren.

Wat is het resultaat?

Wij hebben voor ogen om in 2025, wanneer Amsterdam 750 jaar bestaat, met hét koekje van Amsterdam een voorbeeld te zijn voor hoe de samenwerking tussen verschillende partijen in Amsterdam direct van positieve invloed is op de leefbaarheid in de stad. Verbinding tussen mensen staat daarbij centraal.

Dit koekje wordt niet alleen door Amsterdammers gekocht en gegeten, maar Amsterdam trakteert ook haar bezoekers op dit koekje, om de gedachten om goed voor de stad en voor elkaar te zorgen, te blijven onderstrepen en te realiseren.

Wij geloven dat het Eberhardje enorm kan gaan groeien in afzet en bekendheid. Door de verbinding die de Eberhardjes aangaan met de bedrijven in de stad, kunnen we dit gezamenlijk realiseren. Hierdoor zullen de inkomsten van de Stichting alleen maar gaan groeien, wat ten goede komt aan de stad (en elkaar). De positieve boodschap willen we blijven uitdragen. Dit doen we met steeds meer bedrijven en mensen in de stad Amsterdam. Daarmee willen we een voorbeeld zijn voor andere steden in Nederland, maar ook daarbuiten.

Voor wie is je plan bedoeld?

De Eberhardjes zijn de koekjes van Amsterdam. Het plan is dus bedoeld om bij te dragen aan het goed doen voor elkaar in de stad Amsterdam.

Terug naar
Centrum Begroot